ร้านปังปิ้ง ปันน้อง

อาสาปันกัน งานถนนปันกันครั้งที่ 7

เป็นครั้งแรกที่ได้มาร่วมงานกับปันกัน งานดูอบอุ่น ทุกคนมาร่วมด้วยช่วยกัน เพื่อระดมทุนการศึกษาให้เด็กๆที่ขาดโอกาส