ร้านวาดเส้นปันกัน

อาสาปันกัน งานถนนปันกันครั้งที่ 7

เป็นกิจกรรมที่ดีเปิดโอกาสให้ทุกคนได้มีส่วนร่วมทำกิจกรรมร่วมกัน เพื่อระดมทุนให้กับน้องๆที่ขาดโอกาส