ศิลปินวง ปู่-หลาน

อาสาปันกัน งานถนนปันกันครั้งที่ 6

ใช้ความสามารถด้านดนตรี เพื่อส่งเสริมกิจกรรมปันกัน เพื่อให้เด็กขาดโอกาสได้เรียนหนังสือต่อ