ร้าน Timeline

อาสาปันกัน งานถนนปันกันครั้งที่ 6

มาร่วมเป็นจิตอาสากับปันกัน 6 ปีแล้ว โดยส่วนตัวเป็นคนชอบทำบุญ ได้มาเจอผู้คนข้างนอก ได้เห็นอีกสังคมหนึ่งที่เป็น ‘สังคมแห่งการแบ่งปัน’