คุณศักดิ์ศิริ จุลกะเศียน

อาสาปันกัน งานถนนปันกันครั้งที่ 6

สุขที่ได้ทำ ทำแล้วมีความสุข