คุณนภาวรรณ ลิ่วกีรติยุตกุล

อาสาซ่อมเสื้อผ้า งาน Good Society Expo 2019

เป็นครั้งแรกที่มีโอกาสได้ทำกิจกรรมอาสา วันนี้ลางานมาโดยเฉพาะเลย ปกติจะซ่อมเสื้อผ้าให้ลูกๆอยู่แล้ว พอจะมีทักษะบ้าง อยากทำอะไรเล็กๆน้อยๆเพื่อคนอื่นบ้าง