คุณวราภรณ์ เมธานิเวศน์

อาสาซ่อมเสื้อผ้า งาน Good Society Expo 2019

ทุกครั้งที่มีโอกาสก็ทำงานอาสาอยู่เรื่อยๆ งานนี้ตรงกับความสามารถของตัวเองพอดี วันนี้ก็ชวนเพื่อนๆมา 6 คน เป็นกลุ่มเพื่อนๆที่เย็บผ้าด้วยกันอยู่แล้ว มาช่วยกันคนละไม้คนละมือ