คุณสุนทรี โตเบญจพร

อาสาซ่อมเสื้อผ้า งาน Good Society Expo 2019

ปกติทำงานอาสาอยู่เรื่อยๆค่ะ มีเวลาว่างก็ทำ หลายคนมีความสามารถคนละด้าน ดึงเอาจุดเด่นของตัวเองออกมา มาช่วยกันสร้างสรรค์สังคมและเติมเต็มให้คนอื่นด้วย