ร้านรักเด็ก

อาสาปันกัน งานถนนปันกัน ครั้งที่ 8

อยากให้โอกาสกับเด็กๆ และเป็นที่เราสามารถทำได้โดยไม่ได้เดือดร้อนตัวเอง เป็นกิจกรรมที่ดีมากค่ะ รวมกลุ่มกับเพื่อนๆ นำเสื้อผ้าที่เราไม่ได้ใช้แล้วมาขาย เพื่อนำเงินไปเป็นทุนการศึกษาให้กับน้องๆ ดีใจมากค่ะ รู้สึกว่าประเทศไทยต้องการคนที่สนับสนุนและให้ทุนการศึกษากับเด็กขาดโอกาส และเราเชื่อว่าการศึกษาสามารถที่จะทำให้เค้าพัฒนาตัวเองและเป็นกำลังของชาติที่ดีในอนาคตนี้ได้