คุณภาริญ แอบเนียม

อาสาเขียนบทความ

งานอาสาทำให้เรารู้สึกได้ว่า ‘การให้’ ทำให้เรามีความสุข ‘การแบ่งปัน’ เป็นสิ่งสวยงามที่สุดที่มนุษย์จะทำให้กับโลกใบนี้ได้