คุณณัฎฐ์ธร กังวาลไกล

อาสาเขียนบทความ

อยากเข้ามาเป็นอาสาเขียนของปันกัน เพราะรู้จักร้านปันกันมาก่อนแล้ว คิดว่าเป็นกิจกรรมที่น่ารักดี เลยคิดว่าน่าจะช่วยสนับสนุนถ้าไม่บริจาคของก็ทางใดทางนึงการได้เข้ามาทำตรงนี้ก็เลยเข้ากับ ‘สิ่งที่ตั้งใจไว้’