อาสานักเขียนเพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลง รุ่นที่ 1

“เพราะการเขียน สามารถเปลี่ยนแปลงสังคมได้”

ปันกันเปิดพื้นที่ให้ทุกคนแสดงความสามารถ หากคุณมีความสนใจเรื่องประเด็นทางสังคม ชอบเล่าเรื่อง มีความสนใจข่าวสาร ทันโลก ทันเหตุการณ์ และต้องการสร้างการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นในสังคม มาร่วมกันทำสิ่งๆดีร่วมกับปันกัน

โลกปัจจุบันให้ความสำคัญเนื้อหาบนสื่อออนไลน์มากยิ่งขึ้น ข้อมูลข่าวสารต่างๆจึงต้องมีความหลากหลายและทันท่วงที ปันกันจึงเปิดรับสมัครอาสาเพื่อแสดงความสามารถผ่านการเขียนบทความ เพื่อนำมาใช้ในการพัฒนาด้านเนื้อหาให้มีความหลากหลายอีกทั้งยังต้องการ “สร้างสังคมแห่งการแบ่งปันอย่างยั่งยืน”

อาสานักเขียน รุ่นที่ 1 เปิดรับสมัครผ่านช่องทางออนไลน์ เมื่อวันที่ 28 – 30 ม.ค. 63 มีอาสาสมัครสนใจสมัครเข้าร่วมโครงการกว่า 30 ราย รับอาสารุ่นที่ 1 จำนวน 6 คน ระยะเวลาปฏิบัติงาน 5.5 เดือน ตั้งแต่ 15 มีนาคม – 31 สิงหาคม 2563

19 บทความ อาทิ บริจาคหนังสือ การ์ตูน นิยาย ที่ไหนกันดี? , “CF no CC” วิธีกำจัดเสื้อผ้าออนไลน์ที่ซื้อมาแล้วใส่ไม่ได้อย่างสร้างสรรค์และยั่งยืน, ของชิ้นเล็กชิ้นใหญ่ เกิดใหม่ได้ด้วยการ Reuse ซ้ำแล้วซ้ำอีก, บริจาค ‘ของเล่น’ ส่งต่อยังไงให้ปลอดภัย, ภัยเงียบ! เอะอะก็เสียดาย สุดท้ายอาจเข้าข่ายกลายเป็นโรค Hoarding Disorder, ขยะบ้านลดลงได้ ถ้าเราใส่ใจและรีไซเคิลให้ถูกวิธี , พฤติกรรมอะไรจะเปลี่ยนไปบ้าง? เมื่อ “New Normal” กำลังก้าวเข้ามาในชีวิต ฯลฯ ตัวอย่างผลงานการเขียนของอาสาที่ถ่ายทอดเรื่องราว เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงในด้านต่างๆ บทความเหล่านี้ได้เผยแพร่ในเว็บไซต์ของปันกันแล้ว

เมื่อวันเสาร์ที่ 12 กันยายน 2563 ที่ผ่านมา ปันกันได้จัดกิจกรรมถอดบทเรียนอาสาเพื่อแลกเปลี่ยนและรับฟังข้อคิดเห็น ความรู้สึกที่ได้รับจากการทำงานอาสา ข้อแสนอแนะอื่นๆ เพื่อปรับปรุงและพัฒนางานต่อไป …ติดตามกิจกรรมอาสาครั้งใหม่ได้ที่ page FB/pankansociety หากมีข้อเสนอแนะอยากให้ปันกันทำอะไร inbox กันมาได้เลย!

ช่วยปันกันในแบบของเรา นอกจากการที่จะนำสิ่งของไปบริจาคแล้ว การเขียนบทความน่าจะช่วยให้ผู้อ่านได้ความรู้และเห็นมุมมองที่ต่างออกไป”

คุณณัฎฐ์ธร กังวาลไกล

อยากฝึกงานด้านการเขียน อยากลองดูว่าถ้ามีโจทย์หรือมีคีย์เวิร์ดมาให้ เราจะทำได้มั้ย ก็เป็นสิ่งที่ท้าทายมากๆที่จะทำยังไงให้คนรู้จักปันกันมากขึ้น ผ่านบทความของเรา

คุณภาริญ แอบเนียม

ขอขอบคุณอาสานักเขียนทั้ง 6 ท่านที่ร่วมสละเวลาแบ่งปันความรู้ความสามารถในการช่วยเหลืองานปันกัน ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างการเปลี่ยนแปลงเพื่อพัฒนาสังคมแห่งการแบ่งปันให้เข้มแข็งและยั่งยืน

อ่านบทความต่างๆ ได้ที่ https://pankansociety.com/category/news-events